המכון הדרוזי הראשון להעצמה טכנולוגית וכלכלית מבית העמותה לקידום החייל הדרוזי

1st Druze High-Tech
Economic Empowerment Center

إطلاق أول معهد بني معروف للتمكين التكنولوجي والاقتصادي من جمعية النهوض بالجندي من بني معروف

חבר נאמנים בינלאומי

International Board of Governors

عضو مخلص دولي

The Late Prof. Moshe Arens *

Honorary Founding Chairman

יו"ר לשם כבוד

Sheikh Muafak Tarif

Spiritual Leader of Israel's Druze

Honorary Chairman

Brig. Gen. (Res.) Miri Eisen

Honorary Chairwoman

Honorary Members

Druze Regional Leaders & Mayors in Israel

Public Figures & Members of Knesset

Druze Veterans Association of Israel

Volunteer Administration

Koftan Halabi
Founder & CEO

Druze Veterans Association
& Druze High-Tech Economic Empowerment Center

Print Friendly, PDF & Email